Artory – Consulting, s.r.o.
Dotační poradenství

 
Artory – Consulting, s.r.o. - Dotační poradenství
Artory – Consulting, s.r.o. - Dotační poradenství
Artory – Consulting, s.r.o. - Dotační poradenství
Artory – Consulting, s.r.o. - Dotační poradenství
Artory – Consulting, s.r.o. - Dotační poradenství
Artory – Consulting, s.r.o. - Dotační poradenství
Artory – Consulting, s.r.o. - Dotační poradenství
Artory – Consulting, s.r.o. - Dotační poradenství
Artory – Consulting, s.r.o. - Dotační poradenství

Profil společnosti

Artory – Consulting, s.r.o. je společností sdružující projektové manažery s praxí v oblasti dotační politiky od roku 2004.

Služby

Dotační audit
Zpracování žádosti o dotaci
Projektový management
Zadávací řízení

Reference

Město Jeseník
Město Havlíčkův Brod
Město Hranice
Město Prostějov

 

Kontakty

Artory – Consulting, s.r.o.
Evaldova 34a
787 01 Šumperk

Novinky

24.03.2023

Dotace pro podnikatele

V dubnu by měly být vyhlášeny nové dotace pro podnikatele - konkrétně oblast odborného poradenství, digitalizace podniků a také účast na zahraničních veletrzích. Podpora energetických úspor v budovách stále trvá. Rozbíhají se také technologie přes MAS.

15.03.2023

Výzva pro dětské skupiny

MPSV vyhlásilo novou výzvu podporující vznik nových dětských skupin. Dotace na stavební obnovu a základní vybavení je určena samosprávám i neziskovkám. Dotace není regionálně nijak omezena, je nutné splnit ekologické parametry NPO.

09.03.2023

Výzva na veřejná prostranství odložena

Avizovaná výzva na projekty zelené infrastruktury bude odložena a příjem žádostí bude zahájen až v lednu 2024. Radikální změna termínů nepotěšila připravené žadatele. Realizace desítek projektů se tímto krokem odloží nejméně o rok.

13.10.2020

Každoroční výzva MMR má široký záběr a vyšší dotaci

MMR tradičně vyhlásilo výzvy pro obce zahrnující široké spektrum aktivit (veřejné budovy, komunikace, sportoviště,  aj.). Obce do 3 tis. obyvatel mohou nově čerpat 80% dotaci. Uzávěrka je výjimečně již před Vánoci, konkrétně do 21. prosince.

14.05.2020

Sídelní zeleň_poslední příležitost OPŽP

Připravujeme několik zajímavých projektů z oblasti revitalizace sídelní zeleňě. Mezi nimi nechybí obsáhlý záměr lázeňského parku ve Velkých Losinách, jehož realizace bude náročným procesem nejenom kvůli výskytu chráněných živočichů. Výzva pro tyto typy projektů je otevřena až do 2. listopadu.

03.03.2020

Workshop Příprava obcí na nové Programovací období

Připravili jsme ve spolupráci s obcí Velké Losiny workshop, jehož hlavním tématem je příprava obcí na nové programové období. Jednoduše řečeno: probereme, co projektovat do šuplíku, abyste byli připraveni na první výzvy nového období. Pozvali jsme i architekty pro načerpání inspirace.

Těšíme se na vás ve čtvrtek 19. března v Areálu zdraví ve Velkých Losinách.

 

08.08.2018

MMR spustilo web o sociálním bydlení

Na adrese http://socialnibydleni.mpsv.cz/cs/ najdete aktuální info ze světa sociálního bydlení. Web azhrnuje i příklady dobré praxe. Na listopad je připravována mezinárodní konference k tomuto tématu.

08.03.2018

Výzva 79 a 80 - sociální byty

Zveřejnění výzvy na podporu výstavby a rekonstrukce sociálních bytů - zahájení příjmu žádostí o dotaci je 14.6.2018. Je očekáván velký zájem ze strany obcí i neziskových organizací.

06.02.2018

Očekáváme vyhlášení výzev na sociální bydlení - 79 a 80

Dlouho očekáváná výzva na sociální bydlení bude vyhlášena během několika nadcházejících týdnů. Novinkou bude možnost stavby na zelené louce. Diskutované prodloužení udržitelnosti na 20 let je potvrzeno. Výše dotace ovšem zůstane zachována, a tak je i přes dvacetiletou udržitelnost pořízení bytů do obecního fondu výhodné.

17.06.2016

Očekávaná výzva na vybudování sociálních bytů je na světě

Dlouho očekávaná výzva na vybudování sociálních bytů je konečně na světě. Projekty zahrnují nákup i rekonstrukci bytů určených pro sociální bydlení a dosáhnou na ni obce, neziskovky a církve. Uzávěrka velmi atraktivní výzvy bude 27. prosince. 

16.05.2016

Výzva pro poskytovatele sociálních služeb je velmi široká

Poskytovatelé sociálních služeb mají unikátní příležitost realizovat své projekty, ať jsou směřovány do jakékoliv služby. Výzva je otevřena do konce října a nabízí dotace na stavební obnovu či investice pro poskytování jakýchkoliv sociálních služeb, Součástí projektu může být také pořízení pozemku či nemovitosti.

10.05.2016

Dotace pro střední školy

Všechny střední školy (včetně soukromých) mají možnost žádat o dotace na stavební obnovu či vnitřní vybavení a pomůcky pro výuku cizích jazyků, ICT nebo řemesl a technických či přírodovědných oborů. Na dotace dosáhnou školy, jejichž záměry budou odpovídat příslušnému Krajskému Akčnímu plánu a budou uvedeny v krajském seznamu projektů.

18.04.2016

Seminář dotace EU v Šumperku

12. května 2016 pořádá naše společnost ve spolupráci se Sberbank CZ, a.s. cyklus seminářů, který je určen starostům obcí, ředitelům škol i podnikatelům. Seminář je pořádá v hotelu Elegence v Šumperku. Mezi tématy semináře nebudou chybět dotační příležitosti pro letošní rok, novinky v zadávání veřejných zakázek, nová pravidla pro zakázky v nových operačních programech, možnosti financování dotovaných projektů i zajímavá architektonická řešení obecního prostoru. 

Na seminář je možné se registrovat na mailu schreiberova@artory.cz, kapacita seminářů je omezená. 

11.04.2016

Vyhlášeny výzvy v Programu rozvoje venkova

V Programu rozvoje venkova určeného podnikatelům v zemědělství byly vyhlášeny výzvy v tzv. jarním kole. Mimo podnikatelů si na některá opatření sáhnou také obce. Termín pro podání žádostí končí 16. května 2016.

14.03.2016

Seminář v Jeseníku sklidil pozitivní ohlasy

Společně se Sberbank CZ, a.s. jsme v jesenickém hotelu Slovan uspořádali 10. března cyklus seminářů o dotačních příležitostech pro rok 2016. Semináře určené starostům obcí, ředitelům škol i podnikatelům byly plné novinek o novém programovacím období i novinkách v zadávání veřejných zakázek. Velký úspěch sklidila přednáška architektů Jana Horkého a Milana Šušky o řešení veřejného prostoru. 

Všem účastníkům i přednášejícím děkujeme za příjemný den a těšíme se 12. května na obdobné akci v Šumperku.

25.11.2015

Revitalizace vybraných kulturních památek

Byla vyhlášena výzva zaměřená na revitalizaci vybraných památek. Podpořeny budou obnovy památek, opatření vedoucí k zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníkůzpřístupnění dosud nezpřístupněných částí památkově chráněných objektů či modernizace jejich sociálního zázemí.

20.08.2015

Sociální podnikání

Byla vyhlášena výzva na podporu vzniku nových a rozšíření stávajcících sociálních podniků - neinvestiční typy projektů. Termín uzávěrky je na konci listopadu 2015. Výzva je komplementární k očekáváné výzvě z IROP, která nabídne podporu investičním projektům v této oblasti.

19.06.2015

Nové výzvy OPŽP

Rádi bychom Vás informovali, že bylo vyhlášeno množství výzev, které obcím otevírají přiležitost pro realizaci potřebných komunálních investic a opatření. Jedná se o projekty zaměřené na preventivní protipovodňová opatření, budování a revitalizaci parků a zeleně v obci, nakládání s odpady a pořízení či rekonstrukci moderních nízkoemisních zařízení pro zlepšení kvality ovzduší. Dotace na jednotlivé investice jsou až 85 %.

22.04.2015

Aktuální výzvy pro podnikatele

V nejbližších týdnech budou vyhlášeny první výzvy pro podnikatele. Jedná se o program OP PIK, který nabídne dotace na opravu nemovitostí, pořízení technologií, úspory energií, marketingové aktivity v zahraničí a řadu dalších projektů. 

09.04.2015

Výzvy pro podnikatele jsou na spadnutí

30. dubna 2015 budou vyhlášeny výzvy v rámci OP PIK určené výhradně podnikatelům. V první vlně budou podpořeny investice do technologií, nemovitostí, marketingové aktivity na zahraničních trzích a další. Výše dotace bohužel poklesla na 45 %/35 % a 25 %. Firmy tak ve srovnání s předchozím obdobím přijdou o 15 % dotace.

18.01.2015

Výzva ROP SM: Fyzická revitalizace venkova

Na konci ledna bude oficiálně vyhlášena výzva na projekty fyzické revitalizace venkova, tedy obcí s 500 až 5000 obyvateli. Termín pro podání žádostí bude 13. března. Výzva je připravena pouze pro ty, jejichž projekt je v takovém stupni přípravy, že umožní ukončení v roce 2015.

14.01.2015

MMR podporuje projekty v cestovním ruchu

12. února je uzávěrka projektů v cestovním ruchu. Záměry, které již nebude možné podporovat ze strukturálních fondů najdou podporu ve státních programech. Letošní program se jmenuje Cestování dostupné všem.

Profil společnosti       Služby       Reference       Kontakty       200