Artory – Consulting, s.r.o.
Dotační poradenství

 
Artory – Consulting, s.r.o. - Dotační poradenství
Artory – Consulting, s.r.o. - Dotační poradenství
Artory – Consulting, s.r.o. - Dotační poradenství
Artory – Consulting, s.r.o. - Dotační poradenství
Artory – Consulting, s.r.o. - Dotační poradenství
Artory – Consulting, s.r.o. - Dotační poradenství
Artory – Consulting, s.r.o. - Dotační poradenství
Artory – Consulting, s.r.o. - Dotační poradenství
Artory – Consulting, s.r.o. - Dotační poradenství

Profil společnosti

Artory – Consulting, s.r.o. je společností sdružující projektové manažery s praxí v oblasti dotační politiky od roku 2004.

Služby

Dotační audit
Zpracování žádosti o dotaci
Projektový management
Zadávací řízení

Reference

Město Jeseník
Město Havlíčkův Brod
Město Hranice
Město Prostějov

 

Kontakty

Artory – Consulting, s.r.o.
Evaldova 34a
787 01 Šumperk

Služby

Poradenství
Nemůžete se zorientovat v novém programovacím období? Rádi Vám poskytneme nezávaznou konzultaci Vašeho projektového záměru a přiblížíme novinky, které s sebou přinesly nové operační programy.

Dotační audit – vyhledání vhodného dotačního titulu
Umíme vyhledat vhodný operační program, správnou výzvu a poradit s modifikací projektu tak, aby maximalizoval bodový zisk při hodnocení.

Zpracování žádosti o dotaci
Žádost o dotaci připravujeme pro své klienty tzv. na klíč, tedy včetně všech povinných příloh. Těmi jsou například podnikatelské plány, investiční plány, studie proveditelnosti, finanční analýzy, finanční či jiné modely, analýzy nákladů i přínosů, marketingové analýzy apod.

Projektový management
O projekt se postaráme a všechny termíny řádně pohlídáme. Řídíme se heslem, že není složité získat dotaci, ale je složité ji v plné výši vyčerpat a všechny podmínky a pravidla řádně dodržet.

Zadávací řízení
Zajišťujeme komplexní služby v oblasti zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a administrujeme všechny typy zadávacích řízení, včetně nadlimitních zakázek na služby, dodávky i stavební práce. V návaznosti na management dotovaných projektů zajišťujeme administraci výběrových řízení v souladu metodickými pokyny jednotlivých dotačních titulů.

Profil společnosti       Služby       Reference       Kontakty       200